Ženský zákon (Jozef Gregor-Tajovský) 2006

 otic
Réžia: Jozef Černek
Hrali:

Lucia Tobiášová
Zuza Javorová, vdova
Diana Odrobináková
Anička, jej dcéra
Marek Kamocsai
Jano Malecký, uhliar
Majka Maťová
Mara, jeho žena a Zuzina sesternica
Stanislav Králik
Miško, ich syn a regrút
Monika Bandová
Dora Kalinová, vdova a suseda
Martin Koščík
Števko , sluha u Javorov