Sen noci Svätojánskej (William Shakespeare) 2008/title]
Viac o tomto čarovnom muzikáli nájdete na stránkach muzikálu tu.