Romeo a Júlia… alebo ako to vidíme my (William Shakespeare)
2007

 
Viac informácií o projekte nájdete na našich stránkachtu.

Isabell, rozprávačka: Izabella Weszelovszká
Romeo Montek: Stanislav Králik
Júlia Capuletová: Martina Majerová
MONTEK, hlava veronskej rodiny, znepriatelenej s rodinou Capuletovcov: Slavomír Habara
PANI MONTEKOVÁ: Suzie Mayer
CAPULET, hlava veronskej rodiny, znepriatelenej s rodinou Montekovcov:  Martin Koščík
PANI CAPULETOVÁ: Lívia Markovičová
DOJKA, ktorá oddojčila Júliu a slúži u Capuletovcov: Majka Maťová
MERCUCIA, mladá šľachtičná a príbuzná kňažnej, Romeova kamarátka z detstva: Luciia Tobiášová
LARYSA, neter pani Capuletovej: Tímea Zahorecová
BENVOLIA, Romeova sesternica a Mercuciiina priatelka:  Robina Krmášková
ESCALUS, veronská kňažná: Izabella Weszelovszká
PARIS, urodzený mladý muž, príbuzný kňažnej: Karol Jakubík
Matka APOLETT: Júlia Bundová
DUCHOVNÁ LORELINE: Natália Petöczová
SMRŤ, OSUD a LÁSKA : Simona Fialová
ABELINE, slúžka Montekovcov: Evelyn  Polozsányiová
BRIGETTE, Romeova slúžka: Veronika Gulyásová
SIMON: Veronika Habarová