Vážení rodičia, milí pedagógovia!

S mnohými z vás sa žiaľ nepoznám osobne, ale spája nás mimoriadne dôležitá osoba a to je vaše dieťa.
Vediem dramatický krúžok, v ktorom momentálne pôsobí. V týchto chvíľach začína mimoriadne náročné obdobie, ktorého súčasťou sme spoločne, a to je aj dôvod, prečo vám píšem.

Už niekoľkokrát sa nám v dramatickom krúžku podarilo vytvoriť predstavenie, ktoré presiahlo hranice nášho regiónu a myslím si, že k spokojnosti divákov, ale najmä detí, ktoré ho tvorili.
Tak ako každý úspech, každé umelecké dielo a všetko na čom záleží, vyžaduje istú obetu. V tomto prípade od vášho dieťaťa a aj jeho rodiny či pedagógov.
Napriek mojej snahe čo najefektívnejšie naplánovať skúšky, nahrávky v štúdiu a tréningy tancov, do dňa premiéry bude mimoriadne náročné zvládnuť všetko nevyhnutné. Aktuálne máme naplánované nácviky každý pondelok, stredu, piatok od 14:00 a každú sobotu od 9:00. K tomu sa pridávajú sústredenia a nahrávky v štúdiu, prípadne zdvojené tréningy. Budem sa snažiť informovať vás a čoskoro vám zašlem aj kalendár nácvikov.
Chcem vás hlavne požiadať o istú dávku tolerancie pre nasledujúce obdobie. Je viac ako pravdepodobné, že sa to dokne školskej dochádzky (budeme sa snažiť obmedziť to čo najviac) a hlavne ostatných krúžkov, keďže čas nácvikov sa bude stále predlžovať.
Naše predstavenia sa doteraz tešili pomerne veľkej obľube, premiéry sa zúčastňuje mimo iné aj prezident SR. Pre toto predstavenie je predbežne naplánovaných 25 repríz. Budeme tak spoločne reprezentovať naše mesto, ale aj školu, ktorú navštevuje vaše dieťa. Zo skúseností za desať rokov viem, že v najbližších dňoch budete musieť mnohé prehltnúť a často vaše dieťa podporiť či posunúť k výkonom.

Vážení rodičia, verím, že po našej premiére budete výkonom vášho dieťaťa mimoriadne spokojní a hrdí na to, čo dokázalo. Verím, že pochopíte, prečo je vytvorenie nášho dielka tak náročné.
Som vám kedykoľvek k dispozícii na tel. čísle 0905 405 455, ak máte akékoľvek otázky.

Jozef