Každá skupinka má svoj mozog, ktorý stále niečo rieši, analyzuje, kladie otázky vedúce k rozuzleniu problému.
Inak to nie je ani u našich trpaslíkov, kde túto pozíciu zastáva trpaslík Pýtaj.