Za fotografie ďakujeme Martinovi Kučerovi. Postupne pridáme fotky aj od ďalších autorov.